Modularea efectelor pro/anticarcinogenice ale agentilor chimici de mediu in terapia multitintita in cancerul de san
Beneficiar

  • UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE (U.M.F) Cluj-Napoca
  • Str. Emil Isac, Nr.13, 400023 Cluj-Napoca
  • Tel: +40-264-597-256
  • Fax: +40-264-596-585
  • Email: rectoratumf@umfcluj.ro

AUTORITATEA CONTRACTANTA

  • Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

Încheiat în cadrul Programului PARTENERIATE -Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă

DIRECTIA DE CERCETARE: 6. Biotehnologii, 6.1 Biotehnologii, 6.1.1. Conceperea si dezvoltarea de noi medicamente cu maxima eficienta si efecte secundare minimale

Director Proiect (CO): Dr. Cornelia BRAICU

Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-0030

Nr contractului: 196/2014

      Progresele de ultimă ora în domeniul cercetării cancerului indică faptul că în principalele tipuri de cancer uman, pe lângă numărul mare de alterări genetice există şi alterări epigenetice evidente.
       Mai mult, dovezile existente sugerează că alterările epigenetice pot fi indicatori pentru primele stadii, în cazul expunerii la substanţe genotoxice şi non-genotoxice cancerigene şi ar putea fi utilizate pentru testarea potenţialului cancerigen al agenţilor chimici, fizici şi ambientali.
       Exista multe dovezi referitoare la expunerea ambientală la agenţi chimici toxici, cum ar fi de exemplu arsenul (As), ftalaţii şi cotinina, dar şi alţii, care ar putea avea legătură cu cancerul, în timp ce pentru cancerul de sân aceşti agenţi chimici toxici pot avea un rol important în terapie şi în evaluarea acesteia.
       Proiectul va fi axat pe probleme ca influenţa expunerii la anumiţi agenţi chimici sau la amestecuri ale acestora, concomitent cu tratamente specifice, şi va explora posibilitaţile de transformare a agenţilor cancerigeni în agenţi terapeutici.
       Această paradigmă va contribui la dezvoltarea de noi cunoştinţe ştiinţifice fundamentate şi va putea conduce la dezvoltarea unor noi posibilităţi de tratament.
       Unele tipuri de cancer dezvoltă o rezistenţă la anumite scheme de tratament, generând o nevoie stringentă de noi terapii multiţintite.
       Noi intenţionăm să realizăm un studiu bazat pe culturi celulare, axat pe susceptibilităţi, interacţiunile dintre gene şi mediu, relaţiile doză-efect şi doză-raspuns în vederea determinării relevanţei expunerii la amestecurile de diferiţi agenţi, lucruri care vor fi raportate la prognoza  şi la răspunsul la terapie.
       Datele obţinute din acest studiu vor fi utilizate pentru identificarea, dezvoltarea și validarea (ca prototip) unor noi terapii multiţintite, bazate pe EGCG (epigalocatechingalat) şi p53-siARN, pentru cancerul de sân.
       Alte probleme abordate de acest studiu vor fi modificările epigenetice la nivel celular şi molecular induse de terapia bazată pe EGCG şi p53-siARN în paralel cu expunerea la unul sau mai mulţi agenţi chimici toxici.
       Rezultatele noastre preliminare prezintă date încurajatoare cu privire la efectului chemoterapeutic combinat al EGCG şi p53siARN.
       Aceasta abordare ne va permite să propunem noi terapii pentru cancerul de sân, bazate pe ideea terapiei multiţintite, care combină efectul specific al p53 siARN cu administrarea unor compuşi naturali şi/sau expunerea la substanţe periculoase.
       Intenţionăm să propunem un prototip pentru terapia multiţintită în cancerul de sân, care va putea fi utilizat de companiile din domeniul farmaceutic şi biotehnologic în vederea implementării în cercetări clinice.
      

Data inceperii proiectului: 01/07/2014

Data incheierii proiectului: 30/09/2017

Durata proiect (luni): 39

Valoarea totala de la buget: 1.250.000,00

Valoarea totala cofinantare: 187.500,00

Numarul partenerilor in consortiu: 3