Program de dezvoltare a capacităţii administrative şi de management a cercetării ştiinţifice şi inovării în Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala

                                                                                  Intra

                      
 
Management and Development Program of Administrative Capacity in Scientific Research and Innovation in the “Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca

Sectorial Operational Program "Increasing of Economic Competitivity"

"Investments for your future"

Project Cofinanced by the European Fund for Regional Development

                                                                                  Enter

           „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”