Tratamentul cu celule stem în afecțiunile degenerative ale retinei cu ajutorul nanotehnologiei (RETSTEM)
Beneficiar

  • UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE (U.M.F) Cluj-Napoca
  • Str. Emil Isac, Nr.13, 400023 Cluj-Napoca
  • Tel: +40-264-597-256
  • Fax: +40-264-596-585
  • Email: rectoratumf@umfcluj.ro

AUTORITATEA CONTRACTANTA

  • Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

Încheiat în cadrul Programului PARTENERIATE -Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă

DIRECTIA DE CERCETARE: 4- Sanatate, 4.1.4. Dezvoltarea de terapii moderne orientate spre suportul chimic, genetic și celular și standardizarea lor conform normelor bioetice

Director Proiect (CO): Conf. Dr. Simona Nicoară

Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-1232

Nr contractului: 134

     Echipa care a elaborat propunerea acestui proiect intenționează să obțină progresul într-un domeniu de importanță majoră pentru sănătatea și calitatea vieții oamenilor: dezvoltarea unei terapii pe baza celulelor stem, capabilă să preia structura și funcția unei retine afectate de boli incurabile.
      Problema  propusă spre rezolvare în cadrul proiectului are o relevență practică deosebit de importantă, având în vedere că se urmărește găsirea unei soluții terapeutice în boli retiniene invalidante care afectează în proporții semnificative, toate grupele de vârstă: degenerescența maculară legată de vârstă, retinopatia diabetică, retinopatia pigmentară, boala Stargardt.
      Transplantarea celulelor stem cu scopul de a oferi neuroprotecție și repararea celulelor lezate
      Un produs final al proiectului este un model experimental complex de reconstrucție retiniană în care transplantarea celulelor stem este combinată cu un sistem de livrare a factorilor de creștere pe bază de nanoparticule în vederea ameliorării transplantării și diferențierii în celule retiniene funcționale. În vederea găsirii unei perspective mai precise asupra fiziopatologiei afecțiunilor retiniene și a restaurării retinei prin transplantarea celulelor stem, rolul modelelor animale este indispensabil. În acest context, firma privată implicată în proiect, cu tradiție îndelungată în dezvoltarea aparaturii optice, își propune o inovație tehnologică: un aparat pentru tomografia retinei, portabil, care să poată fi aplicat atât în cadrul cercetării (studii pe animale), cât și în practica clinică (evaluarea tomografică a retinei nou-născuților prematur).
      Numitorul comun al tuturor bolilor menționate mai sus este pierderea celulelor neurale (fotoreceptori, interneuroni, celule ganglionare retiniene) și a celulelor de susținere esențiale (epiteliul pigmentar). De aceea, terapiile novatoare țintesc dezvoltarea strategiilor neuroprotective și regenerative. Celulele stem au potențialul de a fi utilizate atât pentru neuroprotecție, cât și pentru înlocuirea celulelor
      . Noile strategii terapeutice în retinologie pot fi divizate în câteva grupuri largi: terapia genetică (augmentarea funcției unei gene, inhibarea unei gene mutante), terapia medicamentoasă (suplimentarea cu cromofori), neuroprotecția ( încetinirea degenerării fotoreceptorilor cu factori de creștere neurotrofici), stimularea electrică a căilor vizuale medicina regenerativă.  În ultimii ani, un nou domeniu al bitehnologiilor, nanomedicina, și-a făcut loc în diagnosticul și tratamentul afecțiunilor retiniene.  Avantajele nanoparticulelor includ: livrarea agenților terapeutici, eliberarea țintită a medicamentelor la celule și țesuturi specifice, ameliorarea livrării medicamentelor insolubile în apă și a celor cu biomolecula mare, reducerea efectelor secundare. Obiectivul general al acestui proiect este reconstrucția retinei cu ajutorul celulelor stem și a nanoparticulelor de aur funcționalizate cu factori de creștere ca sisteme locale de livrare. În paralel, intenționăm să dezvoltăm obiective specifice: (1) elaborarea unui model animal de leziune retiniană și (2) elaborarea unor tehnici neinvazive de investigare a retinei.
      Se intenționează ca acest model de reconstrucție retiniană să fie cât se poate de apropiat de abordările clinice umane cu scopul de a facilita translația transplantării celulelor stem în practica clinică. Livrarea factorilor de creștere cu nanoparticule de aur pentru a ameliora implantarea și diferențierea este o abordare terapeutică nouă (originală) în transplantarea retiniană.
      În structura proiectului se individualizează următoarele componente succesive: pregătirea populațiilor de celule stem care urmează să se diferențieze în celule retiniene specifice; crearea modelului animal care va fi folosit pentru ilustrarea modului în care celulele stem administrate pe diferite căi ajung să repare o leziune retiniană produsă prin fotocoagulare laser;

Data inceperii proiectului: 01/07/2014

Data incheierii proiectului: 30/09/2017

Durata proiect (luni): 39

Valoarea totala de la buget: 1.250.000,00

Valoarea totala cofinantare: 187.500,00

Numarul partenerilor in consortiu: 5