INDICATORI

Indicatori
ID Indicatori [1 output] Valoare
 254  Cercetători  80
 256  Doctoranzi  1
 257  Personal al şcolilor doctorale şi graduale  80

 

ID Indicatori [2 result] Valoare
 255  Ponderea doctoranzilor sprijiniţi care au obţinut titlul de doctor (%)  50
 258  Numărul de lucrări ştiinţifice prezentate – programe doctorale  80
 259 Numărul de lucrări ştiinţifice prezentate – cercetare post doctorală  80
260 Numărul de lucrări ştiinţifice publicate - programe doctorale 80
261 Număr de lucrări ştiiţifice publicate – cercetare post -doctorală 80
262 Număr de doctoranzi care au obţinut titlul de doctor – programe doctorale 40
263 Rapoarte de cercetare validate de Consiliile Universităţilor – cercetare post doctorala 80
264 Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect – programe doctorale/cercetare post doctorală 0