PROIECT

Obiectiv general:

Cresterea nivelului de formare in cercetare a resurselor umane (tineri cercetatori) si pe plan institutional (unitati de cercetare) prin implementarea unui sistem complex, bidimensional (familiarizarea cu practicile medicinii translaționale și dobândirea de abilități orizontale) în sprijinul dezvoltarii unei cariere de succes, a insertiei solide pe piata muncii si a promovarii cercetarii interdisciplinare. Familiarizarea cu practicile medicinii translaționale va determina cercetatorii sa fie mai deschisi spre noi metode de cercetare, pe care ulterior sa le adopte pentru a contribui esențial la imbunatatirea starii de sanatate si a calitatii vietii cetatenilor si la instaurarea societatii bazate pe cunoastere, conform standartelor europene. Astfel, efectul pozitiv pe termen lung al proiectului nu se limiteaza doar la nivelul strict personal al participantilor și partenerilor, prin încurajarea cercetării interdisciplinare și adoptarea de noi practici europene în cercetare, ci se extinde la nivelul societatii in ansamblu - generand cunoastere si dezvoltare prin inovare, ci si al indivizilor - imbunatatind calitatea procesului de diagnostic sau tratament al bolilor și identificarea exactă a necesităților medicale ale indivizilor.

 

Obiective specifice:

1) Susținerea a 80 de doctoranzi și 80 de tineri cercetători postdoctoranzi în crearea și implementarea programului individual cu sprijinul (acces la infrastructura stiintifica) institutelor de cercetare partenere. O serie de activități vor facilita abordarea interdisciplinară, printre care: module de dobandire a abilităților orizontale, mobilitati transnationale, sesiunile de lucru pentru doctoranzi si postdoctoranzi in institutele partenere, premii pentru motivarea publicarii articolelor în reviste indexate cu factoi de impact ISI, facilitarea comunicării între participanti-parteneri-agenți economici pentru stabiliarea unei colaborări de lungă durată și sustenabilă.

2) Consolidare de capacitati în domeniul cercetării interdisciplinare, prin schimb de bune practici, transfer de expertiza, colaborare interinstitutionala prin vizitele de lucru, elaborarea unei strategii de dezvoltare stiintifica interinstitutionala in cadrul meselor rotunde, prin seminarii cu experti internationali. Astfel se va eficientiza și activitatea institutelor, care vor deveni mai permeabile noilor direcții în cercetare și mai deschise spre colaborare cu tineri cercetători. Alte beneficii pe temen lung pentru parteneri ar fi dezvoltarea sistemului de acces si a derularii (finantare, organizare administrativa, management de cercetare si rezultate) a proiectelor de cercetare interdisciplinară cu mai mulți parteneri.

3) Incurajarea cercetării interdisciplinare, a inovației și antreprenoriatului în cercetare prin adoptarea și adaptarea practicilor europene de medicină translațională în institutele de cercetare, cu ajutorul experienței oferite de experți din Europa în acest domeniu si vizite de lucru in institute de cercetare prestigioase din Europa, prin articolele publicate de participanti in reviste indexate cu factor de impact ISI, dar si prin intermediul unei conferinte de promovare a rezultatelor cercetarii cu participarea agentilor ecnomici din domeniul biomedical.

DETALII

Sursa de finantare:

Titlu proiect:

Cod proiect:

Locatie implementare:

Perioada de implementare:

Valoare eligibila:

Manager de proiect:

Persoana de contact proiect: