REZULTATE

In primul rand, prin rezultatele obtinute se urmareste atingerea urmatorilor indicatori: indicatori de output: 80 de doctoranzi si 80 de postdoctoranzi sprijiniti financiar, au dispus de suport informational, de acces la infrastructura stiintifica si li s-a facilitat desfasurarea programelor individuale; 3 module de 55 participanti pentru dobandirea abilitatilor orizontale La nivel de indicatori de rezultat, vor fi realizate si publicate minim 160 de articole (dintre care minimum 32 de articole in reviste indexate cu factor de impact ISI) si 160 de prezentari stiintifice de catre participanti in cadrul proiectului; va fi elaborata o strategie de dezvoltare stiintifica interinstituionala intre cei patru parteneri. S-a stabilit si un indicator pentru ponderea doctoranzilor sprijiniti care au obtinut titlul de doctor – 40%. Proiectul va genera rezultate pe mai multe niveluri si cu efecte pe mai multe termene.

DETALII

Sursa de finantare:

Titlu proiect:

Cod proiect:

Locatie implementare:

Perioada de implementare:

Valoare eligibila:

Manager de proiect:

Persoana de contact proiect: